Daikin і Європейська Директива EcoDesign

Daikin і Європейська Директива EcoDesign

15.09.2020 / Новини Daikin

Оскільки системи опалення, охолодження та кондиціювання повітря підлягають регуляторному режиму щодо енергетичної ефективності, що стає дедалі жорсткішим, пропонуємо вашій увазі відповідні правила, а також підходи до цього питання провідного глобального кліматичного виробника Daikin.

Мультизональна система VRV IV+ виробництва Daikin вже відповідає новим вимогам Директиви EcoDesign ENER, Лот 21 – Стадія 2, що набирає чинності у 2021 році

Власники та, ще важливіше, мешканці сучасних будівель вимагають від них підвищеної енергоефективності, завдяки чому створюється покращене оточення для тих, хто регулярно ним користується.

Від певного часу Європейська Комісія працює над розробкою та затвердженням загальноєвропейських правил щодо підвищення енергоефективності та допомоги споживачам – завдяки більш прозорим даним та поглибленим вимогам до звітності – для всіх видів енергетичної продукції, що охоплюють технології охолодження, опалення приміщень та кондиціювання повітря.

Останньою з серії поетапних реалізацій під проводом Європейської Комісії з метою підвищення енергоефективності та зменшення викидів вуглецю в усіх країнах Європи є Директива з Екологізації Ecodesign ENER Лот 21. Ця норма набрала чинності 1 січня 2018 року і стосується систем охолодження, нагрівання повітря, холодильних машин для високотемпературних промислових процесів та фанкойлів потужністю понад 12 кВт.

Понад 95% впливу на навколишнє середовище спричинено непрямими або опосередкованими викидами – на відміну від прямих.

Цей матеріал знайомить читачів, яким чином компанія Daikin підходить до нового регуляторного режиму та впроваджує власні технології енергоефективності з метою задоволення потреб споживачів відповідно до вимог законодавства та поза ними.

Енергетичне законодавство

Енергетичне законодавство зосереджено на двох різних сферах:

 • Непрямі або опосередковані викиди – енергоспоживання обладнання.
 • Прямі викиди – витоки та вплив після закінчення терміну експлуатації.

Понад 95% впливу на навколишнє середовище спричинено непрямими або опосередкованими викидами – на відміну від прямих. В кліматичній галузі два вищезазначені аспекти регулюються різними законодавчими нормами:

По-перше, Регламент Європейської Унії щодо пофлюорованих газів F-Gas охоплює прямі викиди від витоків, тоді як Директива з Екологізації EcoDesign (2009/125 / ЄС) стосується непрямих викидів від споживання енергії. Цей законодавчий акт був затверджений у 2009 році для встановлення мінімальних стандартів ефективності для енергетично пов’язаної продукції.
Важливо мати можливість порівняти ефективність як подібних систем, так і різних типів технологій.

Компанія Daikin UK прагне забезпечити найбільш реальні та справжні результати тестування на відповідність вимогам Директиви EcoDesign Лот 21.

Що таке Директива з Екологізації Ecodesign?

Директива з Екологізації Ecodesign (2009/125 / ЄС) передбачає поетапне впровадження мінімальних вимог, поряд із введенням більш реалістичного способу порівняння ефективності системи щодо енергетичних та екологічних показників енерго-споживаючого (EuP) та енерго-пов’язаного (ErP) обладнання.

Згідно з настановами уряду Великої Британії, ‘виробник, уповноважений представник або імпортер, що вперше виводить на ринок Європейської Унії продукцію, що підпадає під директивну дію  (або вводить її в експлуатацію), несе відповідальність за відповідність’.

Як це впливає на Велику Британію?

Незважаючи на Brexit, поточний план та рекомендація Федерації Екологічних Торговельних Асоціацій FETA передбачає прийняття цього законодавства Великою Британією. У майбутньому Велика Британія матиме можливість адаптуватися до власних вимог. Однак, враховуючи, що такі типи обладнання в країні майже не виробляються, наявність різних критеріїв енергетичного маркування майже не впливатиме на дизайн блоків або не пропонуватиме жодної користі для користувачів. Ця рекомендація від FETA базується на європейському виробництві, що відповідає цим вимогам, та всьому імпорту з Азії, що також відповідає вимогам Ecodesign Лот 21.

Якщо, наприклад, Велика Британія розробила би власні енергетичні критерії, це означало би підвищені витрати для користувачів, припускаючи, що виробники змінили би свої специфікації для відповідності цим вимогам. Існувала би також ймовірність, що деякі конкуренти взагалі залишили би ринок Великої Британії, що мало би наслідком ще вищі ціни та бідніший вибір пропозицій для користувачів, оскільки ринок став би менш конкурентоспроможним.

Що входить до Лот 21?

Сфера дії законодавства ENER Ecodesign Лот 21 охоплює:

 • Кондиціонери – всі кондиціонери потужністю понад 12 кВт, з особливими вимогами як до охолодження, так і до опалення.
 • Чиллери комфортного охолодження повітря ‘тільки охолодження’ потужністю до 1500 кВт.
 • Реверсивні чиллери комфортного охолодження повітря потужністю від 400 кВт до 1500 кВт.

Реверсивні чиллери потужністю ≤ 400 кВт виключаються з регламенту, оскільки підпадають під Директиву Європейської Унії 813/2013 щодо вимог екологічного дизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих нагрівачів.

Чиллери ‘тільки нагрів’ також виключаються з регулювання без мінімальних вимог до нагріву.

Деякі виробники публікують дані, що можна назвати нереальними на базі більш ніж стандартних внутрішніх блоках, що не представляють точні робочі показники реальних систем у цілорічній роботі.

Найновіша розробка Daikin – система VRV IV+, оптимізований для сезонної ефективності

Співвідношення Лот 21 з іншими розділами Директиви Ecodesign

Вимоги Європейської Директиви з Екологізації EcoDesign щодо енерго-пов’язаного обладнання ErP 2009/125 / EC охоплюють непрямі викиди (фактично енергоспоживання) цілої низки продукції.

Лот 10 включає системи потужністю менше 12 кВт – зазвичай це побутові або легкі комерційні системи, що вимагає від виробника забезпечити обладнання енергетичною лейбою та інформацією про енерго-пов’язане обладнання.
Лоти 1 і 2 охоплюють системи типу повітря-вода, тоді як Лот 6 стосується вентиляційних установок.

1 січня 2018 року набув чинності Лот 21. Лот 21 – категорія, що переважно стосується комерційних систем кондиціювання повітря та застосування комфортного охолодження, оскільки вона охоплює вимоги екологічного дизайну для систем охолодження, нагрівання повітря, холодильних машин для високотемпературних промислових процесів та фанкойлів потужністю понад 12 кВт.

Що важливо, Лот 21 не вимагає від виробників забезпечувати енергетичні лейби для комерційних систем потужністю понад 12 кВт, однак виробники повинні публікувати в Інтернеті дані про енергоефективність своєї продукції.
ERP прагне встановити вимоги до:

 • Мінімальної ефективності нагрівання та охолодження.
 • Максимальних викидів оксиду азоту.
 • Максимальних рівнів шуму.
 • Інформації про енерго-пов’язане обладнання.

Лот 21 використовує два стандарти: EN 14511 та EN 14825 (які раніше використовувались для Лоту 10). Вони визначають, яким чином слід перевіряти сезонну ефективність системи та який метод розрахунку слід використовувати для отримання кінцевого результату.

Сезонна ефективність

Сезонна ефективність вимірює справжню енергоефективність опалювальних та охолоджувальних систем протягом одного року. На відміну від старих методологій опалення та охолодження, сезонна ефективність відстежує щоденну роботу системи, включаючи коливання температури та періоди очікування. Після завершення року, дані сезонної ефективності забезпечують більш глибокий та надійний огляд енергоспоживання системи.

Компанія Daikin, в свою чергу, прагне до лідерства в процесі оптимізації своєї продукції з метою мінімізації споживання енергії і, як наслідок, непрямих викидів від своєї продукції. У 2010 році Daikin став першим світовим кліматичним виробником, що представив продукцію, спеціально розроблену для сезонної ефективності.

У стандарті EN 14825, години Bin вказують – для умов середнього клімату – скільки годин протягом року зафіксована певна температура, що використовується для розрахунку сезонної ефективності на основі фактичних цілорічних показників, а не лише на основі одного тестового результату за умов пікового навантаження, інакше відомого як номінальна ефективність.

Лот 21 також вводить новий показник сезонної ефективності (іменований “Eta” або “ŋs, h” і “ŋs, c”), що є сезонним коефіцієнтом ефективності SCOP або сезонним коефіцієнтом енергоефективності SEER – сезонна ефективність, поділена на коефіцієнт перетворення первинної енергії (встановлений на рівні 2,5), мінус від’ємний показник ресурсів для підтримки ефективності, що становить 3%.

 • Для опалення: ηŋs, h% = (SCOP / CC) – ΣF (i)
 • Для охолодження: ηŋs, c% = (SEER / CC) – ΣΣF (i),

де SCOP = сезонна ефективність, CC = коефіцієнт перетворення первинної енергії та ΣFi = сума негативного ефекту ресурсів для підтримки ефективності.

З 1 січня 2018 року мінімальна енергоефективність теплових насосів типу повітря-повітря становила 133% ηŋs, h% для опалення та 181% ηŋs, c% для охолодження. Коли Лот 21 Стадія 2 набуває чинності 1 січня 2021 року, ці мінімальні вимоги мають знову збільшитись до мінімуму 137% ŋηs, h% для опалення та 189% ŋηs, c% для охолодження. Розуміння цих вимірів є надзвичайно важливим для отримання адекватної уяви про робочі показники кліматичної системи та надання замовникам відповідної допомоги у зменшенні їх капітальних витрат.

Інсталяція мультизональної системи VRV IV виробництва Daikin

Податкові пільги

Програма Збільшення Податкових Пільг ECA стимулює бізнес інвестувати в енергозберігаючі технології та обладнання, що в іншому випадку можуть бути занадто коштовними. Це також заохочує до використання кліматичних систем з найвищими показниками енергоефективності. Податкові пільги за перший рік дозволяють підприємствам зарахувати 100% вартості обладнання на рахунок оподатковуваного прибутку в єдиному податковому році, якщо обладнання на момент придбання входить до Списку Продукції Енергетичних Технологій ETPL – державного переліку енергоефективних технологій та обладнання, що востаннє оновлений 29 березня 2019 року.

Це означає, що компанія може списати вартість нової технології або обладнання з оподатковуваного прибутку цієї компанії у фінансовому році, коли було придбано обладнання. ECA отримується через декларацію про прибуток або податки на прибуток підприємств так само, як і будь-яка інша податкова пільга.

Перевірка даних

Веб-сайт ENER Лот 21 з безкоштовним доступом публікує дані про енергоефективність різних систем, що використовуються для інформування про технології, включені до Списку Продукції Енергетичних Технологій ETPL в рамках програми ECA. Він також буде використовуватися для розрахунків мінімальних стандартів енергоефективності з метою відповідності Частині L Будівельних Норм, що вчергове оновлюються в 2020 році.

Підрядникам та консультантам важливо мати змогу оцінити ефективність як схожих систем, так і різних типів технологій. Тому не менш важливо, щоб дані на веб-сайті ENER Лот 21 відображали реальну ефективність у реальному дизайні системи в будівлі, а не були змодельовані на основі підбору обладнання, що ніколи не використовуватиметься в реальному проекті. Інакше це створює нереальні очікування щодо можливостей системи для конкретної будівлі.

Деякі виробники публікують дані, що можна назвати нереальними і заснованими на більших, ніж стандартні внутрішніх блоках, що не віддзеркалюють точних показників роботи реальних систем у цілорічному циклі. У деяких випадках блоки, що обираються для публікації даних, утричі більші за ті, що використовувались би в реальних проектах, і моделюються із швидкістю потоку повітря, що до чотирьох разів перевищує реальну.

Оптимізація даних таким чином є безвідповідальною, оскільки оприлюднені показники ніколи не будуть досягнуті в реальному житті. Тому, завжди важливо перевіряти, чи використовується сезонна інформація про ефективність на основі реалістичних системних проектів та застосувань.

Філософія Daikin полягає в неприпустимості публікації даних, що базуються на завеликих блоках, і невідповідності такого підходу духу законодавства, і саме тому компанія не бере участі в подібній практиці. Під час тестування обладнання в реальних умовах з використанням правильної процедури підбору системи, Daikin може впевнено заявити, що його флагманська мультизональна система VRV IV+ є найбільш ефективним кліматичним рішенням на ринку.

Системні інновації

Світовий кондиціонерний гігант Daikin прагне відповідати стандартам Лот 21 щодо екологічного дизайну та перевищувати їх. Нова лінійка систем VRV IV+ була розроблена з абсолютно новим компресором, що забезпечує середній показник підвищення сезонної ефективності на 15% у порівнянні з попереднім модельним рядом систем VRV виробництва Daikin.

П’ять років тому мультизональна система VRV IV від Daikin встановила новий стандарт у галузі, започаткувавши нові рівні сезонної ефективності та комфорту, що з того часу були впроваджені в теплових насосах VRV IV, системах рекуперації тепла VRV IV та моделях з водяним охолодженням VRV IV. Вихід на ринок теплового насоса VRV IV+ в черговий раз затверджує новий еталон для сезонної ефективності.

В серці останньої розробки VRV IV+, існуючі характеристики VRV IV, такі як змінна температура холодоагенту та постійний нагрів підчас процедури розмороження, доповнюються повністю переробленим компресором, що повністю оптимізований для забезпечення високої продуктивності за умов часткових навантажень – основному режимі роботи кліматичної системи протягом року. Як результат, VRV IV+ вже відповідає новим вимогам Директиви ENER Лот 21 Стадія 2, що має набути чинності в 2021 році.

Крім того, новий компресор вирішує ключову проблему, що може виникнути підчас роботи системи за умов низьких навантажень – перетік холодоагенту може відбуватися з боку високого тиску на сторону низького тиску в камері стиснення, що призводить до втрати ефективності. У новому компресорі це було вирішено завдяки включенню порту управління зворотним тиском, що надсилає невелику кількість холодоагенту високого тиску з компресійної камери до задньої частини спіралі. Це оптимальне розділення сторін низького та високого тиску в компресійній камері підвищує сезонну ефективність до нового стандарту, забезпечуючи збільшення ефективності на 15%.

Система VRV IV+ також використовує чотирибічний теплообмінник з новим капілярним дизайном для оптимізованого розповсюдження холодоагенту, забезпечуючи максимально плавні показники за будь-якого завантаження системи.

VRV IV+ забезпечує 15% підвищення середнього показника коефіцієнту SEER. З внутрішніми повітроводами системний показник енергоефективності SEER на прикладі блоку потужністю 8 к.с. буде вище на 38%, та на 41% вище з внутрішніми касетними блоками. У режимі опалення система VRV IV+ забезпечує в середньому на 13% вищий показник енергоефективності SCOP, та на 16% вищий для блоку потужністю 8 к.с. із внутрішніми повітроводами.

Висновок

Правила, введені на початку минулого року, та подальше очікуване підвищення вимог до енергетичної ефективності є в цілому хорошими новинами. Більша прозорість та більша доступність оптимізованих даних дозволять власникам, консультантам та проектувальникам зробити більш обґрунтований вибір щодо найкращої системи для свого проекту на основі більш реалістичної інформації про енергетичну ефективність.

Джерело: BUILDING.CO.UK> / Переклад: ЛІКОНД

Отримайте інформаційну підтримку
офіційного дистриб'ютора Daikin в Україні

Знайдіть дилера Daikin в вашому регіоні, отримайте умови продажу, сервісу та обслуговування

Завантажте актуальні каталоги обладнання Daikin та Hoval