Різке збільшення потреб у охолодженні має бути представлене в державній політиці належним чином

Різке збільшення потреб у охолодженні має бути представлене в державній політиці належним чином

Нещодавно оприлюднені градус-день індикатори (degree-day indicators) підтверджують постійне зростання потреб в охолодженні порівняно з опаленням в країнах ЄС. Очікується, що приблизно до 2060 року рівень  енергоспоживання для потреб охолодження (включаючи кондиціонування повітря) перевищить рівень енергоспоживання для потреб  опалення.

31 травня 2022 року Євростат, статистичний офіс Європейського Союзу, опублікував нові дані щодо градусних днів охолодження (CDD – cooling degree days) і градусних днів опалення (HDD – heating degree days), що відповідно ілюструють еволюцію потреб у охолодженні* та опаленні будівель в якості функції зовнішнього повітря температури в Європейському Союзі.

Розрахунок CDD спирається на базову температуру, яка визначається як найвища середньодобова температура повітря, яка не призводить до охолодження в приміщенні. Значення базової температури в принципі залежить від кількох факторів, пов’язаних із будівлею та навколишнім середовищем. Використовуючи загальний кліматологічний підхід, базова температура встановлюється ​​на постійному значенні 21°C, при розрахунках CDD. Для цього розрахунку враховуються лише ті дні, коли середньодобова температура повітря дорівнює або перевищує 24°C. Ці розрахунки виконуються щодня, додаються до календарного місяця, а потім до календарних років.


Євростат підкреслює, що потреба в охолодженні певної будівлі з часом зросла, при цьому середні значення градус-днів охолодження (CDD) були майже втричі вищими у 2021 році (100), ніж у 1979 році (37). Як результат, в країнах ЄС спостерігається середнє збільшення теоретичних потреб у кондиціонуванні повітря будівель на 170% за 42 роки (див. еволюцію CDD у таблиці нижче).

Показники CDD відрізняються між країнами ЄС. В останній рік спостереження (2021), країнами з найвищими показниками були Мальта (793), Кіпр (732) і Греція (421).

Навпаки, показники градусних днів опалення (HDD) знизилися на 11% між 1979 і 2021 роками в ЄС, в результаті чого потреби в опаленні в 2021 році були еквівалентними 89% потреб 1979 року.

Євростат зазначає, що такі показники, як HDD та CDD, можуть допомогти відстежувати зміни в попиті на енергію для охолодження та опалення будівель у контексті зміни клімату.

Ці показники чітко свідчать про різке зростання потреб в охолодженні. Таким чином, за даними ЄС, до 2030 року енергія, яка використовується для охолодження будівель у всій Європі, ймовірно, зросте на 72%, а енергія, яка використовується для опалення будівель, впаде на 30%. (2)

За даними Міжнародної Енергетичної Агенції – МЕА (3), потреби в охолодженні приміщень у будівельному секторі вимагали лише 15% енергії, яка використовувалась  для опалення в 2019 році. Проте очікується, що показник градусних днів охолодження  зросте на 50% до 2050 року та до 70% до 2070 року, залежно від регіону та впливу зміни клімату на підвищення температури. Отже, очікується, що попит на охолодження зростатиме більш ніж на 3% на рік протягом наступних трьох десятиліть, у вісім разів швидше, ніж попит на опалення за останні 30 років.

Інші прогнози припускають, що до 2060 року кількість енергії, яка використовується в усьому світі для охолодження, перевищить кількість енергії, яка використовується для опалення. (4)

Однак зростання важливості функції охолодження* (включаючи кондиціонування повітря) та пов’язаних з ним технологій, ймовірно, ще не повністю враховано в стратегії Європейського Союзу щодо створення енергетичної системи з нейтральним викидом вуглецю до 2050 року. Таким чином, дорожня карта політики підтримки декарбонізації систем опалення та охолодження, опублікована Європейською комісією 13 червня 2022 року, зосереджена в основному на опаленні. (5)

* Термін «охолодження», використаний у цитованих джерелах і розглянутих у цій статті, стосується охолодження приміщень і є еквівалентним до «кондиціонування повітря». Наведені в статті визначення «cooling» та «refrigeration», схвалені IIR та ASHRAE.
 
Електронні ресурси:
 
(1) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Heating_and_cooling_degree_days_-_statistics&stable=0

(2) https://www.theguardian.com/environment/2015/oct/26/cold-economy-cop21-global-warming-carbon-emissions

(3) https://www.iea.org/commentaries/is-cooling-the-future-of-heating  

(4) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421508005168  

(5) Policy support for heating and cooling decarbonisation Roadmap : https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/f5118ffc-eabd-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en

Джерело: E-JARN> / Переклад: ЛІКОНД

Отримайте інформаційну підтримку
офіційного дистриб'ютора Daikin в Україні

Знайдіть дилера Daikin в вашому регіоні, отримайте умови продажу, сервісу та обслуговування

Завантажте актуальні каталоги обладнання Daikin та Hoval